Προφίλ εταιρείας
Πατραϊκή Βιομηχανία Πλαστικών Α.Ε.

ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ. Α.Ε.
Πατραϊκή Βιομηχανία Πλαστικών Α.Ε.

ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ. Α.Ε.

Η ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στο χώρο της πλαστικής συσκευασίας, αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία κατασκευάζονται με την μέθοδο της έγχυσης σε καλούπι (injection molding products).

Πιστοποίηση
Παραγωγή - Περιβαλλοντική διαχείριση

Πιστοποίηση Παραγωγή - Περιβαλλοντική διαχείριση

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο Παραγωγής ΕΝ ISO 9001:2000 και διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004. Το 2003 η ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ. Α.Ε. τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο για την Τεχνολογία και την Ποιότητα International Award for Technology and Quality 2003.